năm 2017 áp dụng mức đóng thuế môn bài mới dưới 10 tỷ là 2tr/năm. Công ty mình t…

năm 2017 áp dụng mức đóng thuế môn bài mới dưới 10 tỷ là 2tr/năm. Công ty mình thành lập 1/7/2017 thì đóng 50% tức là 1tr và bậc 2 thôi nhưng sao vào phần mềm thuế 3.4.5thì nó làm thành 1.5tr và bậc 3 vẫn giữ mức đóng cũ. Như vậy là sao ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 17, 2017

account_box admin

7 thoughts on “năm 2017 áp dụng mức đóng thuế môn bài mới dưới 10 tỷ là 2tr/năm. Công ty mình t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *