Cả nhà cho em hỏi tý ạ. Cty em là cty đầu tư dự án xây dựng cở sở hạ tầng tại k…

Cả nhà cho em hỏi tý ạ.
Cty em là cty đầu tư dự án xây dựng cở sở hạ tầng tại khu công nghiệp. ngoài những chi phí trực tiếp vào KCN đưa vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang, thì những chi phí lương văn phòng như giám đốc, kế toán, kỹ thuật thì mình có được đưa vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang ko ạ? Hay là mình đưa vào chi phí QLDN.
Cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 17, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi tý ạ. Cty em là cty đầu tư dự án xây dựng cở sở hạ tầng tại k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *