Trường hợp thứ 3 e gặp trong buổi làm việc tiếp theo ạ: bảng lương lao động có h…

Trường hợp thứ 3 e gặp trong buổi làm việc tiếp theo ạ: bảng lương lao động có hai mức lương là lương cơ bản ( dùng để đóng bh) và lương tháng( mức lương chi trả thực tế khi đủ ngày công theo quy định). Giải thích vì sao lại trên bảng lương thể hiện hai mức lương này ạ . Và đợt này e thấy cơ quan thuế và bảo hiểm có sự kết hợp chặt chẽ ko hề nhẹ ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 16, 2017

account_box admin

13 thoughts on “Trường hợp thứ 3 e gặp trong buổi làm việc tiếp theo ạ: bảng lương lao động có h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *