Mọi người giúp em với! Em nộp mẫu BC 26/AC mà cứ báo như này thì phải làm sao a…

Mọi người giúp em với! Em nộp mẫu BC 26/AC mà cứ báo như này thì phải làm sao ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 16, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người giúp em với! Em nộp mẫu BC 26/AC mà cứ báo như này thì phải làm sao a…”

  • bạn cài lại htkk phiên bản mới nhất. Rồi làm lại TK và nộp xem sao nhé. Trước khi cài htkk nhớ sao chép dữ liệu trên htkk cũ ra không lại xoá mất dữ liệu cũ nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *