Kt hạch toán đúng nhưng lên sai tk trên bảng cđ tài khoản thì có phải gửi lại bc…

Kt hạch toán đúng nhưng lên sai tk trên bảng cđ tài khoản thì có phải gửi lại bc ko ạ?.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *