Em lỡ đóng dấu bán hàng qua điện thoại ngay chỗ người bán hàng rồi, vậy hóa đơn …

Em lỡ đóng dấu bán hàng qua điện thoại ngay chỗ người bán hàng rồi, vậy hóa đơn này có sử dụng dc ko hay phải hủy vậy anh chị? Có cách nào xóa không anh chị?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 15, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Em lỡ đóng dấu bán hàng qua điện thoại ngay chỗ người bán hàng rồi, vậy hóa đơn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *