Cho em hỏi: Thuế kiểm tra đưa ra lỗi ” Chi phí tiền dầu vượt mức tiêu hao vi phạ…

Cho em hỏi: Thuế kiểm tra đưa ra lỗi ” Chi phí tiền dầu vượt mức tiêu hao vi phạm khoản 1; Điều 14 NĐ 219/2013/TT-BTC” có thể hiểu ntn ạ? Em kiểm tra lại sổ sách ạ. Em tìm mà không thấy ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 15, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Cho em hỏi: Thuế kiểm tra đưa ra lỗi ” Chi phí tiền dầu vượt mức tiêu hao vi phạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *