Mọi người cho em hỏi chút ạ: Cuối tháng 4 em phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 2…

Mọi người cho em hỏi chút ạ: Cuối tháng 4 em phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 2 có sai sót. E đã lập tờ khai bổ sung tháng 2 ghi giảm 1.000.000 tiền thuế đầu vào. Lúc đó tờ khai tháng 4 đã hết hạn nộp, e lại lập tờ khai bổ sung tháng 4 để ghi điều chỉnh giảm 1.000.000 tiền thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước – mục 37. Trên tờ khai tháng 5, e lại lấy số đầu kỳ (mục 22) là số cuối kỳ (mục 43) trên tờ khai bổ sung tháng 4. Xin mọi người chỉ cho e cách điều chỉnh lại cho đúng với ạ. E cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 14, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi chút ạ: Cuối tháng 4 em phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 2…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *