Cả nhà cho em hỏi về thuế TNCN với ah. Công ty em nhân công thuê ngoài nhiều lắ…

Cả nhà cho em hỏi về thuế TNCN với ah.
Công ty em nhân công thuê ngoài nhiều lắm ah. Có tháng lên tới tiền tỷ. Lương của 1 người 1 tháng trên 2trieu. Em phải làm như thế nào để chưa phải khấu trừ 10% lương của họ để nộp thuế ah.
Các cao thủ giúp em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 14, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi về thuế TNCN với ah. Công ty em nhân công thuê ngoài nhiều lắ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *