Nhờ mọi người hỗ trợ gấp ah Trường hợp mua bán hàng hóa thì phải giao hàng mới …

Nhờ mọi người hỗ trợ gấp ah

Trường hợp mua bán hàng hóa thì phải giao hàng mới xuất hóa đơn được đúng ko ah? Hiện tại bên mình đang có đơn vị mua hàng yêu cầu xuất hóa đơn 30% giá trị hợp đồng thì bên đó mới thanh toán. Tuy nhiên hàng vẫn đang sản xuất chưa giao thì đâu xuất hóa đơn được đúng ko mọi người?

Nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Xin cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 13, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Nhờ mọi người hỗ trợ gấp ah Trường hợp mua bán hàng hóa thì phải giao hàng mới …”

  • Theo mình thì việc đầu tiên phải xem điều khoản trong hợp đồng quy định như thế nào về việc xuất hoá đơn và thanh toán. Tiếp đến nếu vẫn bắt buộc phải xuất thì hai bên phải ký biên bản giao nhận hàng hoá bằng 30% giá trị hàng theo hợp đồng để kẹp cùng hoá đơn, còn hàng hoá sẽ giao bù sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *