Cả nhà cho e hỏi với, nếu cty e muốn thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính thì có ả…

Cả nhà cho e hỏi với, nếu cty e muốn thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính thì có ảnh hưởng gì đến các hóa đơn hay bợp đồng với các đối tác mà bên e đã xuất ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi với, nếu cty e muốn thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính thì có ả…”

  • Bạn thay đổi địa chỉ thì sau khi ra đăng ký kinh doanh bạn nộp tb04/ac thông báo thay đổi địa chỉ trên hóa đơn và làm 1 dấu địa chỉ đóng lên hóa đơn. Hợp đồng không phải ký lại đâu. Nhưng chú ý tính từ thời điểm đăng ký kd mới bạn phải theo địa chỉ mới nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *