Anh chị ơi, cho em hỏi là công ty em có giáy tờ thế này về máy đào bánh lốp thì …

Anh chị ơi, cho em hỏi là công ty em có giáy tờ thế này về máy đào bánh lốp thì hạch toán N211/C711 đúng ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 13, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị ơi, cho em hỏi là công ty em có giáy tờ thế này về máy đào bánh lốp thì …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *