a/c cho e hỏi xíu ak?? đầu mỗi năm cty phải nộp tờ đăng ký khấu hao vs cơ quan t…

a/c cho e hỏi xíu ak??
đầu mỗi năm cty phải nộp tờ đăng ký khấu hao vs cơ quan thuế ? và có cần phải nộp thêm j nữa k ak?
rồi khi phát sinh tscđ mới thì phải nộp tờ đăng ký khấu hao cho tscđ đó phát sinh thêm phải k ak??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 13, 2017

account_box admin

One thought on “a/c cho e hỏi xíu ak?? đầu mỗi năm cty phải nộp tờ đăng ký khấu hao vs cơ quan t…”

  • Khi cty hđộng thì b nộp cho CQT bản PP tính KH TSCĐ và ghi luôn trên đó là các TSCĐ tăng mới sau này đều trích KH theo PP đã đăng ký này là ok. Nộp 1 lần thôi, đến khi nào b muốn thay đổi theo PP khác thì mới phải BC lại nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *