Cho mình hỏi 1 vấn đề là công ty mới thành lập là siêu nhỏ không cần thiết phải …

Cho mình hỏi 1 vấn đề là công ty mới thành lập là siêu nhỏ không cần thiết phải có kế toán trưởng nhưng ngân hàng bắt buộc phải có đăng ký kế toán trưởng nếu không tài khoản phải bị khóa. Mọi người cho mình hỏi điều này có đúng không

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 12, 2017

account_box admin

24 thoughts on “Cho mình hỏi 1 vấn đề là công ty mới thành lập là siêu nhỏ không cần thiết phải …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *