Mọi người cho em hỏi chút Nếu trong trường hợp công ty làm hợp đồng chuyển nhượn…

Mọi người cho em hỏi chút
Nếu trong trường hợp công ty làm hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư cho một công ty khác sau ngày được chấp thuận của ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển nhượng dự án. Thì có bị phạt không ạ? Mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ. Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *