Gần đây em thấy có rất nhiều Anh/chị nói về trường hợp nhận được email, điện tho…

Gần đây em thấy có rất nhiều Anh/chị nói về trường hợp nhận được email, điện thoại về việc gia hạn token do Token là version cũ, hoặc chưa đến thời hạn nhưng lại bị email báo hết hạn…v.v. Đây là hình thức quảng cáo không đúng sự thật, gây nhiễu loạn thông tin cho khách hàng.

Anh/chị nên kiểm tra trực tiếp trên Giấy chứng nhận, hợp đồng, hóa đơn, token để xem thời hạn chi tiết nhất. Cách chính xác nhất vẫn là xem thời hạn trên Giấy chứng nhận.

Hoặc Anh/chị có thể tự tính được thời hạn như sau:
– Các nhà cung cấp có gói cước chung, chính sách các nhà năm 2013 là 1 năm tặng 6 tháng, 2 năm tặng 9, 3 năm tặng 12 đối với Anh/chị mua mới. Còn với gia hạn thì sẽ được tặng 6-9-12 tháng hoặc 9-9-12 hoặc 12-12-12
– Cách tính: Anh/chị chỉ cần xem hóa đơn, hợp đồng thời gian bắt đầu và nhớ xem mình đăng ký gói 1; 2 hay 3 năm, rồi cộng thêm số tháng được tặng là sẽ ra thời gian hết hạn.

Mong Anh/chị lưu ý để tránh bị thiệt thòi và bị lợi dụng nhé!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Gần đây em thấy có rất nhiều Anh/chị nói về trường hợp nhận được email, điện tho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *