E mới vào làm đc 1 tuần thì Cty e bán cho chủ khác vậy e cần phải chuẩn bị những…

E mới vào làm đc 1 tuần thì Cty e bán cho chủ khác vậy e cần phải chuẩn bị những thủ tục j ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “E mới vào làm đc 1 tuần thì Cty e bán cho chủ khác vậy e cần phải chuẩn bị những…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *