dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Em đang gặp phải trường hợp này, mong được giúp đỡ:
Trên trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn, em có nộp hồ sơ thay đổi cổ đông của công ty cổ phần. Hồ sơ đang ở trạng thái bổ sung hồ sơ với rất nhiều yêu cầu sửa đổi. Sếp em quyết định không có thay đổi gì nữa, muốn hủy hồ sơ đó đi. Vậy thủ tục hủy hồ sơ đó như nào ạ?
Em cảm ơn!

dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “dangkyquamang.dkkd.gov.vn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *