Theo lịch thì hôm nay phải có một bài về Relevant Cost hoặc về kinh nghiệm học, …

Theo lịch thì hôm nay phải có một bài về Relevant Cost hoặc về kinh nghiệm học, thi ACCA, cơ mà lu bu quá nên lỡ hẹn với các bạn. Thế chỗ bằng bài thơ này vậy nhé. Bài này có 1 số nội dung về Kiểm toán nhà nước nên những chỗ đó các bạn có thể thấy không liên quan lắm ☺

???TÌNH YÊU KIỂM TOÁN VIÊN

Trót kiểm toán anh rồi nên chỉ biết một tình yêu
Từ buổi kết luận trong áng chiều lãng mạn
Tình em như quyền sử dụng đất không thời hạn
Có bao giờ hao mòn theo năm tháng đâu anh

Tình anh như vốn góp liên doanh
Vô em rồi đừng ngoài ngành nơi khác
Đầu tư dàn trải hao tiền tốn bạc
Chớ có lạm chi em xuất toán đó cho coi

Kiểm toán hoài nên em có kinh nghiệm xét soi
Dẫu tin anh em vẫn phải tìm tòi đối chiếu
Báo cáo thu chi anh chớ thừa chớ thiếu
Nhật ký tình yêu phải ghi phiếu hàng ngày

Kế hoạch chiến lược cần thực hiện ngay
Trầu cau chạm ngõ nay kết thành duyên phần mềm hôn lễ
Em khuyến nghị nhiều đừng trách em khó dễ
Là để anh thành rể quý chồng ngoan

Để anh sớm biết lo toan
Bởi tình yêu vốn tiềm tàng rủi ro nhiều lắm
Kiểm soát nội bộ anh nhớ tự mình xây sắm
Em rà lại quy trình chọn mẫu kiểm tra

Sai sót trọng yếu em mà phát hiện ra
Anh sẽ phải điều chỉnh trái tim xa dần cám dỗ
Tình anh mà cứ hoài đặt không đúng chỗ
Cơ quan điều tra em sẽ chuyển trọn bộ hồ sơ

Nhớ nghe anh giữ tình mãi như thơ
Để kiểm toán lần nào mình cũng mộng mơ như thủa ban đầu ấy ❤️??

?Hẹn tuần sau sẽ trả bài về Relevant Cost hoặc kinh nghiệm ACCA nhé ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *