Em có 2 câu hỏi nhờ anh chị giúp ạ 1. em còn 4 quyền hóa đơn cũ pải đến t8 mới v…

Em có 2 câu hỏi nhờ anh chị giúp ạ
1. em còn 4 quyền hóa đơn cũ pải đến t8 mới viết hết, nhg hôm nay em đã đặt in xong hóa đơn mới, vậy em làm thông báo phát hành hóa đơn luôn không hay căn gần ngày hết thì thông báo( ngày bắt đầu sử dụng trùng với ngày hết hóa đơn cũ)
2. Lương t6 , cty e chi ngày 8/7, vậy thuế TNCN Q2 e tính trên lương của ( T4+T5)/2 hay ( T4+T5)/3

Trân trọng!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 10, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Em có 2 câu hỏi nhờ anh chị giúp ạ 1. em còn 4 quyền hóa đơn cũ pải đến t8 mới v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *