Các bác cho em hỏi chút ? Công ty em chuyên về đấu giá tài sản thì khoản thu từ …

Các bác cho em hỏi chút ? Công ty em chuyên về đấu giá tài sản thì khoản thu từ tiền bán hồ sơ đấu giá có phải xuất hóa đơn GTGT không ạ? Và khoản thu này thì hạch toán như thế nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *