Có bác nào có STK tài khoản nộp VAT cho Hải Quan dưới Hải Phòng không cho em xin…

Có bác nào có STK tài khoản nộp VAT cho Hải Quan dưới Hải Phòng không cho em xin với ạ. Em xin cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 9, 2017

account_box admin

One thought on “Có bác nào có STK tài khoản nộp VAT cho Hải Quan dưới Hải Phòng không cho em xin…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *