Câu hỏi: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, do nợ thuế nên cơ quan t…

Câu hỏi:
Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, do nợ thuế nên cơ quan thuế đã thông báo hoá đơn công ty không còn có giá trị sử dụng. Nay công trình đã hoàn thành, bên chủ đầu tư yêu cầu Công ty tôi xuất hoá đơn. Xin hỏi Công ty tôi phải làm thủ tục gì để được xuất hoá đơn cho khách hàng?
Trả lời:
Ngày 21/12/2016 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5936 về việc sử dụng hoá đơn lẻ. Nội dung công văn đã hướng dẫn, trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hoá đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục Công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hoá đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hoá đơn lẻ được sử dụng vào NSNN.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 9, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *