Mọi người cho em hỏi với. Em báo giảm hẳn lao động tham gia BHXH. Nhưng người la…

Mọi người cho em hỏi với. Em báo giảm hẳn lao động tham gia BHXH. Nhưng người lao động muốn giữ lại thẻ BHYT. Em báo giảm và truy thu BHYT của người LĐ gửi qua mạng. Mà hồ sơ BHXH trả về bảo ko hợp lệ. Như thế là sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 8, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Mọi người cho em hỏi với. Em báo giảm hẳn lao động tham gia BHXH. Nhưng người la…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *