Có anh/chị/bạn nào từng xin xác nhận nghĩa vụ thuế chưa ạ? (bên em s…

Có anh/chị/bạn nào từng xin xác nhận nghĩa vụ thuế chưa ạ? (bên em sếp xin visa họ yêu cầu ạ 🙁 )
Cho em xin kinh nghiệm và mẫu biểu cần thiết với ạ.
Em cảm ơn ạ.
Em tra trên mạng mà không thấy mẫu có trong thông tư nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *