Cả nhà ơi có ai trộn 2 thư trên 1 trang giấy ko ạ? E làm nó cũng ra 2 thư nhưng …

Cả nhà ơi có ai trộn 2 thư trên 1 trang giấy ko ạ? E làm nó cũng ra 2 thư nhưng lại chỉ là 1 người, ai biết e bị lỗi như thế nào ko ạ? Chỉ giúp e với. E cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *