Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty thì các hợp đồng đã ký kết trước đây v…

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty thì các hợp đồng đã ký kết trước đây với địa chỉ cũ giờ vẫn còn hiệu lực thì phải làm phụ lục hợp đồng hay chỉ cần làm thông báo về việc thay đổi địa chỉ này với khách hàng thôi ạ? ai gặp rồi giúp em với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *