mọi người cho mình hỏi chút: tk tiền gửi ngoài kho bạc với giá trị hợp đồng tren…

mọi người cho mình hỏi chút: tk tiền gửi ngoài kho bạc với giá trị hợp đồng tren 20tr khi mang UNC ra có phải mang kèm hồ sơ hợp đồng ra hay ko hay chỉ mang unc thui

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 7, 2017

account_box admin

One thought on “mọi người cho mình hỏi chút: tk tiền gửi ngoài kho bạc với giá trị hợp đồng tren…”

  • Bạn ơi bạn nói rõ hơn để mọi người hỗ trợ nhé, trường hợp của bạn có phải là thanh toán cho khách hàng có hóa đơn trên 20 triệu phải không, nếu bạn thanh toán cho khách hàng bạn cứ viết ủy nhiệm chi có chũ ký của kế toán trưởng và của xếp bạn ký đóng dấu đầy đủ rồi mang ra ngân hàng họ làm cho bạn nhé. Khi đi chỉ cần mang chứng minh thư của bạn và tờ ủy nhiệm chi thôi nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *