Công ty em sắp tới có nhập khẩu 1 lô hàng từ Hongkong , nhưng sẽ thuê bên nhập …

Công ty em sắp tới có nhập khẩu 1 lô hàng từ Hongkong , nhưng sẽ thuê bên nhập khẩu ủy thác họ làm . ac cho e hỏi e có cần phải làm những thủ tục gì không a. ? e cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *