Cty e nhận đc hoá đơn đầu vào ghi thiếu mã số thuế của cty thì có bị sao k ạ….

Cty e nhận đc hoá đơn đầu vào ghi thiếu mã số thuế của cty thì có bị sao k ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 6, 2017

account_box admin

16 thoughts on “Cty e nhận đc hoá đơn đầu vào ghi thiếu mã số thuế của cty thì có bị sao k ạ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *