em chào các Anh/ Chị Em mới ra trường nên kinh nghiệm ít em xin các Anh/Chị chỉ …

em chào các Anh/ Chị
Em mới ra trường nên kinh nghiệm ít em xin các Anh/Chị chỉ giùm em.
Công ty em làm bên thương mại dịch vụ bán gạch men nên hành tồn kho trên giấy tờ nhiều hơn thực tế, lý do là hàng vỡ và bỏ mẫu rất nhiều nên em muốn giải quyết số hàng tồn kho này trên giấy tờ bớt đi, xuất kho nếu đưa váo giá vốn thì k đươc vậy em nên đưa vào tài khoản nào thì đúng ah???
Các bậc tiền bối chỉ em với ah, em bối rối quá

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

3 thoughts on “em chào các Anh/ Chị Em mới ra trường nên kinh nghiệm ít em xin các Anh/Chị chỉ …”

  • sao xuất kho đưa vào giá vốn ko được nhỉ???có nhiều cách để hủy số hàng tồn kho ấy, bạn trích lập dự phòng rồi hủy thì hoàn nhập, hoặc đưa vào Nợ 632/ Có 15x, nhưng phải có đủ chứng từ, như biên bản hủy hàng tồn kho, xác nhận hủy, kiểm kê, … cái này có khác gì hủy hàng lỗi hỏng đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *