chào cả nhà kế ạ, lương tháng 05 bên e chi vào ngày 02 tháng 06, vậy khi tạm nộp…

chào cả nhà kế ạ, lương tháng 05 bên e chi vào ngày 02 tháng 06, vậy khi tạm nộp thuế TNCN thì e nộp luôn vào tháng 06 có ảnh hưởng gì ko ạ?? ai biết xin chỉ giáo ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

4 thoughts on “chào cả nhà kế ạ, lương tháng 05 bên e chi vào ngày 02 tháng 06, vậy khi tạm nộp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *