Các anh chị tư vấn giúp e trường hợp công ty Fowarder thu phí local charger, nếu…

Các anh chị tư vấn giúp e trường hợp công ty Fowarder thu phí local charger, nếu khách lẻ đên thanh toán tiền thì mới xuất hoá đơn. Trong khi thông tư 219 đã nói rõ không phân biệt đã thu tiền hay chưa, hoàn tất dịch vụ phải phát hành hoá đơn. DO vậy, hoá đơn này bây giờ e thanh toán cho gần 1 năm trước sẽ coi như không hợp lệ để khấu trừ. Các bác có thể chia sẻ cho e thêm thông tin không ah. Tại sao FWD đa phần xuất hoá đơn cho khách lẻ khi đã thực hiện thủ tục thanh toán? Như vậy có hợp lý không? VAT đầu vào này có dc coi là hợp lệ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *