Cả nhà từ vấn giúp em. Trong thời gian đóng mã số thuế có bị phạt hành chính về …

Cả nhà từ vấn giúp em.
Trong thời gian đóng mã số thuế có bị phạt hành chính về chậm nộp tờ khai thuế không.
Cụ thể, doanh nghiệp không có hoạt động gì, địa chỉ không treo bảng, thuế xuống kiểm tra ko thấy đóng MST, HƠN 1 năm nay không nộp báo cáo gì, vì cũng đóng MST rồi không nộp được. Canh anh/chị biết chỉ mình với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà từ vấn giúp em. Trong thời gian đóng mã số thuế có bị phạt hành chính về …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *