Cả nhà giúp e với ạ. Bên e có 2 hóa đơn chi phí năm 2012 mà doanh nghiệp phát hà…

Cả nhà giúp e với ạ. Bên e có 2 hóa đơn chi phí năm 2012 mà doanh nghiệp phát hành hóa đơn bỏ trốn giờ cơ quan thuế bắt loại 2 hóa đơn này ra và làm lại quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cả nhà giúp e tính từ năm 2012 đến 2017 e phải đóng thuế chậm nộp bao nhiêu ạ. Thanks cả nhà nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà giúp e với ạ. Bên e có 2 hóa đơn chi phí năm 2012 mà doanh nghiệp phát hà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *