cả nhà có gặp tường hợp như thế này chưa? Công ty em có 1 nhân viên mới vào làm,…

cả nhà có gặp tường hợp như thế này chưa? Công ty em có 1 nhân viên mới vào làm, em kiểm tra MST cá nhân trên mạng thì tên A nhưng trên thẻ CMND thì tên B, giờ em phải xử lý ntn ạ, Cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

13 thoughts on “cả nhà có gặp tường hợp như thế này chưa? Công ty em có 1 nhân viên mới vào làm,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *