anh chị ơi, cho em hỏi với ạ. Khi lên báo cáo tài chính thì thuế thu nhập doanh …

anh chị ơi, cho em hỏi với ạ. Khi lên báo cáo tài chính thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp có đưa vào bảng cân đối tài khoản không ạ. và đưa vào chỉ tiêu nào. Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

5 thoughts on “anh chị ơi, cho em hỏi với ạ. Khi lên báo cáo tài chính thì thuế thu nhập doanh …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *