Anh chị ơi, cho em hỏi là giờ bên em đóng tập chứng từ hóa đơn… thì có được đ…

Anh chị ơi, cho em hỏi là giờ bên em đóng tập chứng từ hóa đơn… thì có được đục lỗ không hay pải dán ạ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị ơi, cho em hỏi là giờ bên em đóng tập chứng từ hóa đơn… thì có được đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *