Anh chị kế toań cho e xin hoỉ tí.Doanh nghiêp̣ em muôń lên công ty thi giơ…

Anh chị kế toań cho e xin hoỉ tí.Doanh nghiêp̣ em muôń lên công ty thi giờ phaỉ cần những thủ tuc̣ hồ sơ như thế nào? anh chi có kinh nghiêṃ gì thì giuṕ em vơí.em xin cam̉ ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị kế toań cho e xin hoỉ tí.Doanh nghiêp̣ em muôń lên công ty thi giơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *