Mọi người cho em hỏi với ạ!!! Anh của em có thành lập công ty TNHH MTV chuyên th…

Mọi người cho em hỏi với ạ!!!
Anh của em có thành lập công ty TNHH MTV chuyên thu mua nông sản ( tiêu, điều, cà phê ) rồi bán lại cho các công ty xuất khẩu, nhưng đầu vào chỉ thu mua của các thương lái ( không có hóa đơn) thì làm sao để đưa nó vào chi phí hợp lý ạ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 4, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người cho em hỏi với ạ!!! Anh của em có thành lập công ty TNHH MTV chuyên th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *