Công Ty mình bị cơ quan Bảo Hiểm lên làm việc. Nội dung của buổi làm việc như fi…

Công Ty mình bị cơ quan Bảo Hiểm lên làm việc. Nội dung của buổi làm việc như file mình đăng lên. Nhưng điều đáng nói ở đây là cty mình là cty tư nhân, công nhân ra vô cũng thường xuyên,tổng là khoảng 50 người nhưng cố định chỉ khoảng 30 người cty thì chỉ đóng bảo hiểm giao động cho CNV khoảng 10 đến 15 người thui. Ai có kinh nghiệm làm việc với Bảo Hiểm thì chỉ giáo mình với, cái mình lấn cấn là vấn đề hợp đồng để giải trình làm sao cho hợp lí.
Thanks All!


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 4, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Công Ty mình bị cơ quan Bảo Hiểm lên làm việc. Nội dung của buổi làm việc như fi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *