cả nhà ơi em nộp tk lên sở kế hoạch đầu tư nhưng bước nộp em chưa làm được, cho …

cả nhà ơi em nộp tk lên sở kế hoạch đầu tư nhưng bước nộp em chưa làm được, cho em hỏi là bên em dùng chữ ký Smartsign có ký được không hay phải mua cái khác ạ, nếu không nộp điện tử em nộp bản cứng được không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *