Em làm lại mấy cái bc hoá đơn 2013 mà khi nộp thì nó hiện vầy là sao vậy mọi ngư…

Em làm lại mấy cái bc hoá đơn 2013 mà khi nộp thì nó hiện vầy là sao vậy mọi người?? Em làm trên HTKK 3.4.3 ạ
Em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em làm lại mấy cái bc hoá đơn 2013 mà khi nộp thì nó hiện vầy là sao vậy mọi ngư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *