Mọi người cho em hỏi: mua hàng hoá nhưng chưa thanh toán theo hợp đồng đang treo…

Mọi người cho em hỏi: mua hàng hoá nhưng chưa thanh toán theo hợp đồng đang treo công nợ khi thuế về kiểm tra có được loại chi phí không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi: mua hàng hoá nhưng chưa thanh toán theo hợp đồng đang treo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *