Công văn số 2810/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 26/06/2017 v/v thuế GTGT đối với …

Công văn số 2810/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 26/06/2017 v/v thuế GTGT đối với hàng hoá dùng để tài trợ

Tải file đính kèm: http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/a23f9f23-4c45-40b0-a0f0-a78acbffe875/2810.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEa23f9f23-4c45-40b0-a0f0-a78acbffe875

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *