Mọi người cho e hỏi 1 chút được ko ah. Em mới làm mảng kế toán du học công ty e…

Mọi người cho e hỏi 1 chút được ko ah.
Em mới làm mảng kế toán du học công ty e có ký hợp đồng tuyển sinh cho trường ở nước ngoài và được hưởng tiền hoa hồng của mỗi học sinh. Bên trường đã chuyển khoản theo bảng kê là 2.000$ và yêu cầu xuất hóa đơn. E đc biết là mệnh giá xuất hóa đơn vẫn là tiền USD và tỷ giá viết theo ngân hàng nhà nc thời điểm xuất hóa đơn.
Vậy mọi người có kinh nghiệm cho e hỏi e viết hóa đơn thì thể hiện nội dung như nào ah. Khoản 2.000 $ có phải chịu thêm 10% thuế VAT hay ko hay là khoản đó đã bao gồm thuế ah.
Cảm ơn mọi ng nhiều ah!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho e hỏi 1 chút được ko ah. Em mới làm mảng kế toán du học công ty e…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *