Chào mọi người Mình có 1 trường hợp mong mọi người xử lý giúp Cty m có 2 hợp đồ…

Chào mọi người
Mình có 1 trường hợp mong mọi người xử lý giúp
Cty m có 2 hợp đồng 0517 và 0617
Có vấn đề do sơ xuất nên hợp đồng 0517 bên cty kia xuất dư ra 20 thùng cảton và viết hoá đơn có thêm 20 thùng carton và đã thanh toán nhưng bây giờ sếp xét lại là sao lại issue ra 20 thùng carton?
Giờ m sẽ làm phụ lục hợp đồng giảm số lượng vào hđ 0617 căn cứ theo dư số lượng trong hđ 0517 có được ko?

Hđ ko thể ký lại nữa
Mong moij nguoi giups e a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 1, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Chào mọi người Mình có 1 trường hợp mong mọi người xử lý giúp Cty m có 2 hợp đồ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *