Bạn đang trong giai đoạn chán việc và muốn tìm công việc mới. Hãy chia sẻ công v…

Bạn đang trong giai đoạn chán việc và muốn tìm công việc mới. Hãy chia sẻ công việc mà bạn muốn dời bỏ bởi:
– Bạn có cơ hội tìm được công việc mới tốt hơn từ chia sẻ của mọi người.
– Mọi người tìm được cơ hội từ công việc bạn đang muốn dời bỏ.
– Bạn tìm được người thay thế mình, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tốt hơn về bạn.
Hãy chia sẻ để tốt hơn!!!
https://www.facebook.com/Ch%C3%A1nvi%E1%BB%87ccom-493847760955738/

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *