Tình huống tài sản cố định giá trị 200 triệu mua về đưa vào sử dụng tháng 2 nhưn…

Tình huống tài sản cố định giá trị 200 triệu mua về đưa vào sử dụng tháng 2 nhưng chưa chuyển cho kế toán ghi nhận và phân bổ khấu hao, sau khi xong báo cáo tài chính quý 1 thì mới thấy chứng từ thanh toán về. Hỏi trong trường hợp này kế toán cần làm gì để ghi nhận hợp lý và đảm bảo chính xác cho cty?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 30, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *