Mọi người cho mình hỏi trường hợp kê khai sai hóa đơn đầu vào mình có tờ hóa đơn…

Mọi người cho mình hỏi trường hợp kê khai sai hóa đơn đầu vào mình có tờ hóa đơn tháng 7/2012. Nhưng kt lại kê khai vào quý 4/2013 và thay đổi năm của tờ hóa đơn đó. Đáng lẽ phải là tháng 7/2012 nhưng kế toán kê thành tháng 7/2013.Theo luật thì chỉ được kê khai trong vòng 6 tháng thôi. Vậy KT bên mình trót khai như này rồi. Giờ mình xử lý sao???? help me!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi trường hợp kê khai sai hóa đơn đầu vào mình có tờ hóa đơn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *